Ansys Innovation Conference 熾熱報名中|揭曉180多場專題演講日程

11.png 33.png33.png

33.png

 

33.png

33.png33.png

                                     見字如面,誠邀您線上加入2020Ansys Innovation大會,
                               翻開電腦/手機,配合見證前沿仿真技術付與將來的多種能夠性

                                              會議概況請下載檢查大會約請函具體版內容

2020 Ansys Innovation大會約請函(具體版for CP).pdf